side-area-logo
Budynki BCL

zaprojektowane są pod wynajem, jako nowoczesne hale magazynowo – usługowo – biurowe, zgodnie z ideą small business unit (SBU).

LOKALIZACJA

Nieruchomość mieści się w gdańskiej dzielnicy Przeróbka w bliskim sąsiedztwie portu północnego oraz DCT (4 km). BCL posiada doskonałe połączenie poprzez obwodnicę trójmiasta z drogą S7 i autostradą A1.

Bałtyckie Centrum Lipiński mapa
Bałtyckie Centrum Lipiński wizualizacja - BCL
Segment

Każdy budynek podzielony jest na odrębne, niezależne segmenty (SBU). Do każdego segmentu została zaprojektowana część biurowa. Na każdy segment magazynowy wielkości 700 m2 oferujemy 1 bramę z poziomu 0 oraz 1 dok hydrauliczny dla pojazdów typu TIR.

Teren

Zagospodarujemy ponad 24 000 m2 powierzchni. Infrastruktura zewnętrzna obejmie łącznie 14 stanowisk dla samochodów ciężarowych w dokach transportowych. Najemcy na terenie będą mieli do dyspozycji 138 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Pierwsza tego typu inwestycja w tej części Gdańska.

O Bałtyckim Centrum Lipiński

Budujemy nowoczesne hale magazynowe o wysokości składowania do 10 m. Każdy budynek podzielony jest na odrębne, niezależne segmenty (SBU). Typowy segment może posiadać funkcję magazynową lub usługową. Do każdego segmentu została zaprojektowana część biurowa obsługująca magazyny. Budynki projektowane są pod wynajem, jako hale magazynowo – usługowo – biurowe z możliwością prowadzenia na ich terenie działalności usługowej nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska. Przewiduje się możliwość prowadzenia serwisu naprawczego sprzętu elektronicznego, działalności montażowej stosującej nowoczesne technologie czystej produkcji elektroniki, automatyki, robotyki i inżynierii oraz lokalizację funkcji uzupełniających związanych z funkcją podstawową. Odległość drogowa od portu północnego DCT wynosi 4 km. Doskonałe połączenie z S7 i autostradą A1 z możliwością rozformowywania kontenerów o nadmiarowej wadze. Zapewniamy możliwość dostępu do nabrzeża z załadunkiem na jednostki obsługujące porty morskie.

Inwestor: GASTEN S.A.

Całkowita powierzchnia inwestycji: 24 869 m2

Całkowita powierzchnia do wynajęcia: 14 756,67 m2

Powierzchnia pojedynczego SBU: w standardzie – magazyn: 700 m2 + biuro: 125 m2

Najem powierzchni: w zależności od potrzeb Klienta, w zakresie od minimum: magazyn 200 m2 + biuro 125 m2, do zakresu określonego przez potrzeby Klienta

Liczba kondygnacji nadziemnych: 1 kondygnacja hal magazynowych, 3 kondygnacje części biurowej

Miejsca parkingowe: 138

Miejsca dla TIR: 14

Magazyny

Powierzchnia użytkowa – hala magazynowa nr 1:  4395 m2
Powierzchnia użytkowa – hala magazynowa nr 2: 5160 m2
Powierzchnia pojedynczego SBU:  w standardzie magazyn: 700 m2 + biuro: 125 m2
Najem powierzchni: w zależności od potrzeb Klienta, w zakresie od minimum: magazyn 200 m2 + biuro 125 m2, do zakresu określonego przez potrzeby Klienta
Wysokość magazynu: 10 mm
Podłoże: podłoga niepyląca o nacisku 6 T/m2.
Temperatura:  od 12oC zimą do 26oC latem
Moc przyłączeniowa: sieć energetyczną średniego napięcia o mocy przyłączeniowej dla hali nr 1 1000 [kW] i hali nr 2 800 [kW].
Hala magazynowa nr 1: wyposażona w cztery dwustanowiskowe doki rozładunkowe
Hala magazynowa nr 2: wyposażona w trzy dwustanowiskowe doki rozładunkowe

Specyfikacja techniczna: na każdy segment magazynowy 700 m2 – 1 brama z poziomu 0 oraz 1 dok hydrauliczny dla TIR, każdy segment posiada indywidualne liczniki: ciepła, energii elektrycznej i zużycia wody, dostępna bocznica kolejowa PKP,  światłowód, wewnętrzne oświetlenie terenu, monitoring całodobowy CCTV, dwa niezależne źródła zasilania, drogi wewnętrzne o parametrach jak publiczne KR-3, dwa rodzaje wentylacji.

Informacje dodatkowe: pojedynczy moduł posiada magazyn z częścią rozładunkową umieszczoną przy wejściu i bramach rozładunkowych oraz część typowo składową, z magazynu wydzielono pomieszczenia pomocnicze, w skład których wchodzą szatnia z łazienką, pomieszczenie higieniczno-sanitarne oraz socjalne. Każdy segment magazynu jest skomunikowany z częścią biurową za pomocą niezależnych drzwi. W budynkach nie ma części wspólnych.

Przykładowe aranżacje:

Biura

Powierzchnia użytkowa biur – hala magazynowa nr 1:  2936 m2

Powierzchnia użytkowa biur – hala magazynowa nr 2: 2265,13 m2

Powierzchnia pojedynczego SBU: magazyn: 700 m2 + biuro: 125 m2

Specyfikacja techniczna: bezpośrednie wejście do biur, powierzchnie biurowe typu ‘open space’, niezależna kotłownia gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, dla każdego segmentu oddzielne pomieszczenia socjalne, szatnie oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pomieszczenia pomocnicze do własnej aranżacji (serwerownia/archiwum)
Informacje dodatkowe: pojedynczy moduł posiada niezależną część biurową oraz część magazynową (magazyn z częścią rozładunkową+część typowo składową). Każdy segment magazynu jest skomunikowany z częścią biurową za pomocą niezależnych drzwi. Zaletą niezależnej powierzchni biurowej od magazynu, jest możliwość zaaranżowania powierzchni typu „show room”, dostępnych bezpośrednio od frontu/wejścia do budynku.

Hale magazynowe posiadają zaplecze biurowe o trzech kondygnacjach nadziemnych. Dwie kondygnacje części socjalno-technicznej. Część biurowa oddzielona jest od magazynu ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i jest trzykondygnacyjna. Komunikację pionową zapewnia obudowana, oddymiana żelbetowa klatka schodowa, znajdująca się w co drugim segmencie. Znajdują się tam biuro, a także pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych z częścią porządkową oraz zlewem technicznym umieszczonym w zamykanej szafie. Dodatkowo na tym poziomie zaprojektowano pomieszczenie socjalne z oknem, z którego mogą korzystać osoby przebywające na wyższych kondygnacjach oraz pomieszczenie pomocnicze mogące służyć jako serwerownia bądź archiwum. Wejście do lokalu biurowego zaprojektowano poprzez wiatrołap bezpośrednio z poziomu otaczającego terenu. W częściach biurowych, przy których znajduje się klatka schodowa zaprojektowano obudowany hol stanowiący drogę ewakuacji. Ulokowanie klatki schodowej w co drugim segmencie powoduje, że część najemców ma biura nie tylko w poziomie parteru ale i pierwszego oraz drugiego piętra. Typowy poziom biurowy pierwszego bądź drugiego piętra umiejscowiony jest nad dwoma segmentami parteru. Dla pracowników zostały zaprojektowane dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne (damskie i męskie) oraz pomieszczenie porządkowe. Pomieszczenia biurowe mają charakter „open space”, a jedynie wydzielone zostały pomieszczenia techniczne. W pomieszczeniach biurowych projektuje się wentylację mechaniczną nawiewno-wyciągową z central z odzyskiem ciepła, natomiast w węzłach sanitarnych wentylację mechaniczną wyciągową obsługiwaną poprzez wentylatory dachowe.

Zakłada się możliwość połączenia poszczególnych segmentów i wynajmu jednemu najemcy większej powierzchni biurowej. W takiej sytuacji w częściach magazynowych powstanie jedno zaplecze socjalne dostosowane do charakteru najemcy.

W budynkach zaprojektowano układ funkcjonalny pomieszczeń zabezpieczający prawidłowe ciągi technologiczne i higieniczne warunki pracy.

Zagospodarowanie terenu

Inwestycja zespołu hal magazynowo-biurowo-usługowych (SBU) z częściami biurowo-socjalnymi wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowane na działkach o nr 8/2, 8/3 i 31/2 obręb 0092 w Gdańsku. Dzielnica Przeróbka.

Powierzchnia zagospodarowana: budynki magazynowe 11 863 m2, chodniki 923 m2, drogi wewnętrzne 6556 m2, stanowiska postojowe 1043 m2, zieleń 2052 m2

Miejsca postojowe: zaprojektowano 138 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca TIR: 14 stanowisk dla samochodów ciężarowych w dokach transportowych.

Specyfikacja techniczna: dwie hale magazynowo – usługowo – biurowe o trzech kondygnacjach nadziemnych, budynki nie są podpiwniczone, budynek techniczny- abonencka stacja transformatorowa, dwa niezależne budynki ochrony, stalowy, naziemny zbiornik przeciwpożarowy, utwardzone nawierzchnie: w postaci chodników, placów dla czasowego gromadzenia odpadów, dróg wewnętrznych, w tym drogi pożarowej, miejsc postojowych dla samochodów, drogi wewnętrzne i trzy zjazdy na drogę wewnętrzną o parametrach jak publiczne KR-3, ogrodzenia wraz z kontrolą wjazdu/wyjazdu, szlabanami i trzema bramami rozsuwanymi oraz furtkami przy wjazdach na teren inwestycji.

Infrastruktura podziemna projektowana na działce:

sieć wodociągowa i hydrantów Æ 140/110 PE,  kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, wewnętrzne oświetlenie terenu, projektowany zespół gazowy redukcyjna – pomiarowa II stopnia średnie ciśnienie, monitoring całodobowy CCTV, światłowód do każdego segmentu.

Inwestycja będzie:

 • zaopatrywana w wodę z wodociągu miejskiego DN 300 w ulicy Ku Ujściu.
 • podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzania ścieków.
 • zasilana poprzez włączenie jej do czynnej sieci gazowej.
 • odprowadzać wody deszczowe i roztopowe do miejskiego kolektora DN 1000 mm.
 • miała doprowadzoną sieć energetyczną średniego napięcia o mocy przyłączeniowej dla hali nr 1 1000 [kW] i hali nr 2 800 [kW].

Lokalizacja

 • BCL – Terminal DCT Gdańsk: 4 km
 • BCL – Lotnisko im. Lecha Wałęsy : 20 km
 • BCL – Terminal BCT Gdynia: 30 km

Nieruchomość  mieści się w gdańskiej dzielnicy Przeróbka w bliskim sąsiedztwie portu północnego oraz DCT (4 km). BCL posiada doskonałe połączenie poprzez obwodnicę trójmiasta z drogą S7 i autostradą A1. Połączenie z S7 i autostradą A1 zapewnia możliwość rozformowywania kontenerów o nadmiarowej wadze. Zapewniamy możliwość dostępu do nabrzeża z załadunkiem na jednostki obsługujące porty morskie.

Bałtyckie Centrum Lipiński mapa

Wirtualny spacer

Zapraszamy do zapoznania się z projektem Bałtyckiego Centrum Lipiński.

Dane techniczne lokali

HALA NR 1
Powierzchnia zabudowy
– po obrysie rzutu budynku I piętra ( z wykuszami)
– na poziomie terenu
[m²] 5.684,64
Powierzchnia całkowita wewnętrzna

Część magazynowa

Część biurowa

Część techniczna obsługująca budynek wraz z kotłownią

4.459,37

3.090,53

55,70

Powierzchnia użytkowa

Część magazynowa

Część biurowa

Część techniczna obsługująca budynek wraz z kotłownią

4.394,78

2.936,93

53,07

HALA nr 2
Powierzchnia zabudowy
– po obrysie rzutu budynku I piętra ( z wykuszami)
– na poziomie terenu
[m²] 6.179,91
Powierzchnia całkowita wewnętrzna

Część magazynowa

Część biurowa

Część techniczna obsługująca budynek wraz z kotłownią

5.270,85

2.360,40

55,70

Powierzchnia użytkowa

Część magazynowa

Część biurowa

Część techniczna obsługująca budynek wraz z kotłownią

5.159,83

2.265,13

53,07

Lp. Rodzaj  powierzchni [m2] [%]
Stan projektowany
1 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej behaton gr. 6 cm
Chodniki 923,33 3,82
Śmietniki- place dla czasowego gromadzenia odpadów 20,37 0,08
2 Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej behaton gr. 8 cm
Drogi wewnętrzne 6.556,33 27,10
Doki rozładunkowe 818.50 3,39
Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych. 817,99 3,38
3 Stanowiska postojowe dla samochodów osobowych z ażurowych płyt betonowych EKO bet 1.043,59 4,31
4 Opaska żwirowa 14,46 0,06
5 Zieleń 2.052,32 8,48
Działki inwestora

 • nr 31/2
 • nr 8/3
 • nr 8/2
2.220,00 9.761,00 12.210,00

9,18

40,35

50,47

RAZEM 24.191,00 100

Realizacja

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęła się realizacja naszej inwestycji.

Z dniem 8 kwietnia 2019 roku, firma DEKPOL S.A. weszła na plac budowy.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą galerią ukazującą postępy prac na budowie.

 

Prace budowlane zakończone, trwają prace związane z otrzymaniem pozwolenia do użytkowania.

ponad 24 000 m2
Całkowita powierzchnia inwestycji
10 m wysokości
Hal magazynowych połączonych z biurami
4 km od DCT
Doskonałe połączenie z trasą S7 i autostradą A1
14 stanowisk TIR
Ponadto 138 naziemnych miejsc parkingowych
14 SBU
SBU: magazyn: 700 m2 + biuro: 125 m2
ponad 14 000 m2
Powierzchni do wynajęcia